APLIKACJA MOBILNA W GOOGLE PLAY


WARUNKI TECHNICZNE DRÓG PUBLICZNYCH


Interaktywne narzędzie dotyczące przepisów techniczno-budowlanych:

  • warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
  • warunki techniczne użytkowania dróg publicznych.