pytania kontrolne audyt brd

WIEDZA W KIESZENI


Aplikacja "Pytania kontrolne Audyt BRD" to profesjonalne narzędzie ułatwiające przeprowadzenie Audytu BRD na jego wszystkich czterech etapach. Niezbędna na etapie projektowania, budowy, przebudowy lub użytkowania dróg.

warunki techniczne dróg publicznych

WIEDZA W KIESZENI


Aplikacja "Warunki techniczne dróg publicznych" skrócona nazwa "Warunki techniczne dróg publ." to mobilne narzędzie odnośnie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

ocena potrzeby sygnalizacji

WIEDZA W KIESZENI


Aplikacja "Ocena konieczności stosowania sygnalizacji" skrócona nazwa "Ocena potrzeby sygnalizacji" to mobilne narzędzie wspomagające w procesie analizy potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej.

strzałki - warunki techniczne

WIEDZA W KIESZENI


Aplikacja "Strzałki warunki techniczne" skrócona nazwa "Strzałki WT" to mobilne narzędzie zawierające niezbędne informacje inżynierskie na temat ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH - STRZAŁKI.

znaki podłużne - warunki techniczne

WIEDZA W KIESZENI


Aplikacja "Znaki podłużne warunki techniczne" skrócona nazwa "ZP1 - Znaki podłużne" to mobilne narzędzie zawierające niezbędne informacje inżynierskie na temat ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH - ZNAKI PODŁUŻNE.

znaki ostrzegawcze - warunki techniczne

WIEDZA W KIESZENI


"Znaki ostrzegawcze warunki techniczne" skrócona nazwa "Znaki ostrzegawcze warunki" to mobilne narzędzie zawierające niezbędne informacje na temat ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH OSTRZEGAWCZYCH.

kontrola stanu - bezpieczeństwa ruchu drogowego

WIEDZA W KIESZENI


Aplikacja "Kontrola stanu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego" skrócona nazwa "Kontrola stanu BRD" to mobilne narzędzie przeznaczone do KONTROLI WSZSTKICH DRÓG W POLSCE pod względem BRD.

klasy i numery dróg krajowych

WIEDZA W KIESZENI


Aplikacja "Klasy i numery dróg krajowych" przeznaczona jest dla odbiorców, którym niezbędny jest natychmiastowy i bezpośredni dostęp do wiedzy na temat obowiązujących w Polsce numerów dróg krajowych oraz klasy dróg krajowych.